شناسه خبر : 44346

اختصاصی چابک آنلاین؛

سهم ناچیز تزریق پول جدید درافزایش سرمایه شرکت های بیمه ای

سهم ناچیز تزریق پول جدید درافزایش سرمایه شرکت های بیمه ای

درفاصله سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، سرمایه شرکت‌های بیمه کشور از ۹ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت،از این افزایش، تنها ۲ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی به شرکت های بیمه ای تزریق شده و مابقی ۳۹ هزار میلیارد تومان آن از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دست آمده که این امر نشان میدهد که پول جدیدی وارد شرکت های بیمه ای نشده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، محسن پورکیانی، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران معتقد است که، افزایش سرمایه شرکت های بیمه ای به شکل فوق فقط نسبت های مالی را برهم می‌زند درحالیکه در افزایش سرمایه باید توان و پول جدیدی وارد شرکت های بیمه ای شود.

واقعیت این است که اگر شرکت‌های بیمه‌ای افزایش سرمایه خود را تنها از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام دهند و تزریق پول جدید به شرکت صورت نگیرد، ممکن است که با محدودیت منابع مالی مواجه شوند. 

به طور معمول تصمیم‌گیری درخصوص نحوه افزایش سرمایه شرکت های بیمه ای باید با توجه به شرایط بازارهای مالی، راهبردهای  شرکت ها  و  نیازهای مالی آنها طراحی شود.

اما به طورقطع افزایش سرمایه به شکلی که درسال های اخیر در صنعت بیمه رخ داده می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی همچون کاهش توان رقابتی، توسعه اندک  محصولات و خدمات، عدم توانایی مقابله با خطرات مالی و ناتوانی در پرداخت به موقع خسارت ها در این شر کت ها شود.

درعین حال عدم توانایی شرکت های بیمه ای در جذب سرمایه جدید، توان رقابتی شرکت را نسبت به رقبای آنها کاهش می دهد و باعث می شود تا در توسعه محصولات جدید و بهبود خدمات و پرداخت خسارت کندتر از سایر رقبای خود پیش برود.

از این رو شرکت های بیمه ای برای جبران کمبود نقدینگی خود دست به اقداماتی همچون فروش اقساطی برخی از محصولات بیمه ای زده و یا به کاهش نرخ های خود برای رقابت با سایر شرکت های بیمه ای مبادرت می ورزند.

حسین کریم خان زند، مدیر عامل شرکت بیمه نوین به چابک آنلاین گفته است که در سالهای اخیر ورود پول در شرکت های بیمه ای بسیار کاهش داشته  که به دنبال آن بازده سرمایه گذاری هم کاهش دارد و همین موضوع باعث پایین بودن بازده دارایی شرکت های بیمه ای هم شده است.

ازسوی دیگر در سالهای اخیر و با توجه به شرایط تورمی، شرکت های بیمه ای از منظر مطالبات و متوسط بدهکاران در شرایط مطلوبی قرار ندارند.

به گفته دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از سال 1398 تا ۱۴۰۱ متوسط بدهکاران شرکت های بیمه ای از ۴۷ درصد به ۷۷ درصد رسیده است.

محسن پورکیانی، اظهارداشته که ۲۵ درصد از کل منابع شرکت های بیمه ای کشور به نسیه فروشی اختصاص داده شده که باعث کاهش ارزش دارایی های این شرکت ها شده است. 

درمجموع شرایط مذکور باعث شده تا شرکت های بیمه ای نتوانند سرمایه گذاری های خود را به خوبی مدیریت کنند درحالیکه شرکت های بیمه ای از محل عملیات بیمه گری خود سود مناسبی کسب نمی کنند.

از سوی دیگر مدیریت صحیح نقدینگی در شرکت های بیمه ای، از دیدگاه حفظ اعتبار و اطمینان مشتریان، امکان تسویه  سریع خسارت‌ها را فراهم می‌کند و تأثیر مثبتی بر سطح اعتماد عمومی به شرکت بیمه دارد.

تبعات و آسیب های احتمالی افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه از منابع داخلی و ناتوانی در جذب  پول جدید موضوعی کلیدی است که از جنبه های بسیاری قابل بررسی است.

اما بی تردید، نیاز است که سهامداران شرکت های بیمه ای به خوبی نسبت به این آسیب ها آگاه باشند و برنامه ریزی ها و اقدامات کنترلی موثری را در این خصوص انجام دهند.

 

ارسال نظر