شناسه خبر : 43642

اختصاصی چابک آنلاین ؛

دارایی های صندوق بیمه حوادث فاقد پوشش بیمه !

دارایی های صندوق بیمه حوادث فاقد پوشش بیمه !

دارایی های ثابت مشهود صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در سال مالی منتهی به اسفند سال گذشته فاقد پوشش بیمه ای بود!.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با مصوبه مجلس از سال 99 شکل گرفت وهمه ساختمان‌ها و واحدهای مسکونی کشور که دارای انشعاب رسمی برق هستند را تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار می دهد. 

این صندوق با هدف کمک به آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی و بازگشت آنها به شرایط قبل از وقوع این حوادث، تشکیل شده است. 

آبان ماه سالجاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای شفافیت، صورت‌های مالی ۱٠٠٠ شرکت دولتی و عمومی را منتشر کرد. 

صورت های مالی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به عنوان یکی از شرکت های بخش عمومی نیز منتشر شد. 

بر اساس بررسی ها ،  دارایی های ثابت مشهود صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در سال مالی منتهی به اسفند 1401به بهای تمام شده 33 میلیارد ریال و مبلغ دفتری 31 میلیارد ریال فاقد پوشش بیمه ای بوده است!. 

حق بیمه دریافتی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در سال گذشته رقمی بالغ بر 3.114 میلیارد تومان و خسارت پرداختی به آسیب دیدگان هم از سوی این صندوق بالغ بر 39 میلیارد تومان بوده است. 

هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند. 

به موجب قانون وپس از اتمام برنامه ششم توسعه ، جبران خسارت به اموال دولتی و دستگاه‌های اجرایی فقط از محل پوشش بیمه‌ای امکان پذیر است . 

در گذشته، آسیب وارد شده به اموال دولتی در هنگام بحران از محل بودجه دولتی پوشش داده می‌شد اما اکنون قانون گذار تمام دستگاه‌های اجرایی کشور را الزام کرده  که اموال منقول و غیر منقول خود را در برابر حوادث مختلف بیمه کنند.

 

ارسال نظر