شناسه خبر : 37824

اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون اسبق بیمه ایران وارد رقابت در انتخابات سندیکای بیمه گران شد

معاون اسبق بیمه ایران وارد رقابت در انتخابات سندیکای بیمه گران شد

معاون اسبق برنامه ریزی و نوآوری شرکت بیمه ایران، تایید کرد که برای حضور در انتخابات دبیرکلی سندیکای بیمه گران ایران ثبت نام کرده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، محمد اسماعیلی، درگفت و گو با چابک آنلاین، افزود که اولین ویژگی سندیکای بیمه گران مشکل شناسی و مشکل گشا بودن بوده و سندیکای بیمه گران ایران باید از بیمه گذاران حمایت کند اما باید از ایجاد مشکل برای شرکت های بیمه گر هم جلوگیری کند.

تا اینجای کار، محمد اسماعیلی، معاون اسبق برنامه ریزی و نوآوری شرکت بیمه ایران، محمود امراللهی مدیرعامل فعلی شرکت بیمه هوشمند فردا، محسن پورکیانی، مدیرعامل سابق شرکت بیمه البرز، جواد فرشباف ماهریان رئیس کل اسبق بیمه مرکزی، سید محمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و بهمن لامعی، معاون اسبق اتکایی و امور بین الملل شرکت بیمه ایران، از جمله افرادی هستند که ثبت نام آنها برای حضوردرانتخابات آتی دبیرکلی سندیکای بیمه گران ایران قطعی شده است.

انتخابات سندیکای بیمه گران ایران ۲۰ شهریور ماه سالجاری برگزار می شود.

براساس اطلاعیه سندیکای بیمه گران ایران، افرادی که تمایل به احراز سمت دبیر کلی داشتند از روز شنبه 28 مردادماه به مدت دو هفته تا آخر وقت اداری روز 5 شنبه 9 شهریور ماه فرصت ثبت نام  داشته اند.

سیدمحمد کریمی  از سال 98 تا اکنون، در دو دوره پیاپی  عهده دارسمت دبیرکلی سندیکای بیمه گران بوده است.

ارسال نظر