شناسه خبر : 37342

اختصاصی چابک آنلاین؛

ارزش دفتری زمین های ۵ شرکت بیمه ای در سال گذشته بالای هزار میلیارد تومان بود

۱۳ هزار میلیارد تومان مجموع ارزش زمین های ۲۶ شرکت بیمه ای

ارزش دفتری زمین های 5 شرکت بیمه ای در سال گذشته بالای هزار میلیارد تومان بود

مجموع ارزش دفتری زمین های ۲۶ شرکت بیمه ای درسال ۱۴۰۱ منهای سه شرکت بیمه ایران،اتکایی ایران معین وآسماری به رقم ۱۳ هزار میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، هر چند که مجموع ارزش دفتری زمین های 24 شرکت بیمه خصوصی به اضافه شرکت های بیمه ایران و اتکایی ایران معین، منهای شرکت های بیمه ای اتکایی تهران رواک و اتکایی سامان  در سال 1400، بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان بوده است.

 ارزش دفتری زمین های  شرکت دولتی بیمه ایران به تنهایی در پایان سال 1400 بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان بوده است.

بر اساس این گزارش ، رتبه اول میزان ارزش دفتری زمین ها در بین 26 شرکت بیمه ای در سال گذشته به شرکت بیمه آسیا با رقم 2500 میلیارد تومان رسید.

براساس این گزارش، شرکت  های بیمه دانا با 1793 میلیارد تومان ارزش زمین و ملت با 1706 میلیارد تومان ارزش زمین در رتبه های بعدی قرار دارند.

درمقابل شرکت های بیمه ای تعاون، میهن و آرمان در بین شرکت های بیمه ای مورد بررسی در این گزارش، کمترین میزان ارزش دفتری زمین را در سال گذشته به خود اختصاص دادند.

برای مشاهده جدول در سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید

photo_2023-08-23_09-01-49

از 26 شرکت بیمه مورد بررسی در این گزارش ارزش دفتری زمین 5 شرکت بیمه ای در سال گذشته بالای هزار میلیارد تومان بوده است.

ناگفته نماند که صورت های مالی شرکت های بیمه ای ایران، اتکایی ایران معین و آسماری هنوز منتشر نشده است.

ارزش دفتری زمین شرکت دولتی بیمه ایران در پایان سال 1400 بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان بوده است.

بر اساس این گزارش، مجموع ارزش دفتری زمین های 24 شرکت بیمه خصوصی به اضافه شرکت های بیمه ایران و اتکایی ایران معین، منهای شرکت های بیمه ای اتکایی تهران رواک و اتکایی سامان  در سال 1400، بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان بود.

 

ارسال نظر