شناسه خبر : 35998

اختصاصی چابک آنلاین؛

دانا به سهامداران خود سود نقدی نداد

دانا به سهامداران خود سود نقدی نداد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه دانا ساعت ۱۰ روز شنبه ۳۱ تیرماه سالجاری برگزار شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، براساس این گزارش، درمجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت، عملکرد هیات مدیره و صورت های مالی این شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401 از سوی صاحبان سهام حاضر تصویب و پاداشی برای هیات مدیره در نظر گرفته نشد.

همچنین، سود نقدی به ازای هر سهم شرکت بیمه دانا صفر ریال و سود(زیان) خالص هر سهم 3106 ریال تعیین شد.

درحال حاضر سیدمجتبی عطری، رضا جعفری، ابراهیم عباسی، سجاد سیفلو و سیدداود حسینی در ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه دانا حضور دارند.

براساس این گزارش سود خالص این شرکت در پایان سال منتهی به 29 اسفند 1401، حدود 6 هزار میلیارد تومان بوده است.

 

ارسال نظر