شناسه خبر : 35963

اختصاصی چابک آنلاین ؛

درآمدهای بیمه ای اتکایی سامان ۴۱ د رصد رشد یافت

درآمدهای بیمه ای اتکایی سامان 41 د رصد رشد یافت

درآمدهای بیمه ای شرکت بیمه اتکایی سامان در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به خرداد سالجاری با ۴۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ۱۲۷ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان رسید.

 چابک آنلاین، زهرا نامداری، درآمدهای بیمه ای شرکت بیمه اتکایی سامان در دوره مالی 6 ماهه منتهی به خرداد سال گذشته 90 میلیارد و 438 میلیون تومان بوده است.

شرکت بیمه اتکایی سامان به تازگی صورت های مالی حسابرسی نشده  6 ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سالجاری خود را منتشر کرده است.

برهمین اساس، سود خالص شرکت بیمه اتکایی سامان برای مدت مورد نظر این گزارش به حدود  5 میلیارد تومان رسید.

سودخالص هرسهم این شرکت نیز در همین مدت 20 ریال اعلام شد.

دراین بین،سود انباشته شرکت بیمه اتکایی سامان برای مدت مورد نظر این گزارش 9 میلیارد و 949 میلیون تومان رسید.

 

ارسال نظر