شناسه خبر : 35771

مهر تایید سهامداران بر عملکرد خوب بیمه سامان در سال ۱۴۰۱

 مهر تایید سهامداران بر عملکرد خوب بیمه سامان در سال 1401

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه سامان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، روز ۲۴ تیرماه درهتل سیمرغ برگزار شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی بیمه سامان، در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه سامان که با حضور ۸۴.۵۳ درصدی سهامداران این شرکت بیمه ای برگزار شد، گزارش هیات مدیره درباره عملکرد شرکت و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت  شد.

براساس این گزارش، سود خالص شرکت بیمه سامان با رشدی ۱۲ درصدی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ به رقم  ۳۰۷ میلیارد تومان رسید.

درعین حال، سودعملیاتی شرکت بیمه سامان با رشدی ۱۰ درصدی در سال گذشته  نسبت به سال ۱۴۰۰ به رقم ۲۹۸ میلیارد تومان رسید.

در دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه سامان  موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۲ انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش، در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه سامان، مقرر شد که ازمحل سود قابل تخصیص مبلغ ۱۵۵.۹۵۵ میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی و مبلغ ۳۰۷.۹۱۰ میلیون ریال به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل شود.

دراین جلسه، مقرر شد که به ازای هر سهم ۳۰۰ ریال سود نقدی بین سهامداران تقسیم شود.

 

ارسال نظر