شناسه خبر : 35205

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه مرکزی برای جلوگیری از نرخ‌های غیرفنی برنامه‌های مهمی دارد

بیمه مرکزی برای جلوگیری از نرخ‌های غیرفنی برنامه‌های مهمی دارد

علی بنیادی نائینی، عضو هیات عامل و معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی:ارائه نرخ های غیرفنی برای گرفتن پرتفوی یکی از چالش های صنعت بیمه است که از بیرون دیکته نمی شود و در درون خود این صنعت است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، دردنیا، نرخ ها یک طیفی دارند که در یک طرف آن ناظر و سمت دیگر آن آزاد است اما گاهی در این طیف ها یکسری راه های بینابینی  وجود دارد، به همین دلیل چهارچوبی تنظیم شده که از امسال اجرا می شود، البته این به معنی ورود به نرخ ها نیست اما اکچوئرهای رسمی در کمیته ای که بیمه مرکزی هم در آن حضور دارد یک حداقل هایی را تعیین می کنند.

این موضوع به خصوص درمورد قراردادهای بزرگ که ارائه نرخ های غیرفنی درآن باعث زیان ده شدن آن پرتفوی می شود اهمیت دارد تا اینگونه از ارائه نرخ های نامناسب پرهیز و از صنعت بیمه صیانت شود.

 

حجم ویدیو: 9.77M | مدت زمان ویدیو: 00:01:27
ارسال نظر