شناسه خبر : 34058

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه معلم ۳۰۱ میلیارد تومان ملک فروخت

بیمه معلم 301 میلیارد تومان ملک فروخت

مدیرعامل شرکت بیمه معلم، مجموع ارزش فروش سه ملک این شرکت را رقمی معادل ۳٠۱ میلیارد و ۶۴۳ میلیون تومان اعلام کرد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بهمن ماه سال گذشته، شرکت بیمه معلم سه ملک خود واقع در شهرهای تهران و مشهد را برای فروش در نظر گرفت. 

مفید امینی  اعلام کرده که ارزش فروش ساختمان بلوار فردوسی شهر مشهد بیمه معلم  ۲۲۷ میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان بوده  است. 

وی اذعان داشت که ارزش فروش ساختمان تهرانپارس بیمه معلم در شهر تهران هم حدود ۵۶ میلیارد و ۲٠۳ میلیون تومان و ارزش فروش ملک واقع در هفت تیر این شرکت هم  ۱۷ میلیارد و ۹۴٠ میلیون تومان بوده است. 

photo_2023-05-23_09-07-39

به گفته وی، براساس مبایعه نامه های منعقده شرکت بیمه معلم، ۸٠ درصد ارزش ثمن معامله املاک تهران را نقد دریافت می کند و مابقی را هم هنگام انتقال سند که تیرماه ۱۴٠۲ است، دریافت می کند. 

مدیرعامل شرکت بیمه معلم در خصوص ملک مشهد نیز، اظهار داشت: طبق مبایعه نامه منعقده در حدود ۱۵ درصد ثمن معامله را دریافت کرده و مابقی نیز طبق مراحل اداری و قانونی ذکر شده در مبایعه نامه دریافت و نقل و انتقال انجام خواهد شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای