شناسه خبر : 33156

اختصاصی چابک آنلاین؛

رقابت شرکت های بیمه ای مانع از ایجاد یک کر مشترک بین بیمه گران شده است

رقابت شرکت های بیمه ای مانع از ایجاد یک کر مشترک بین بیمه گران شده است

محسن قره خانی، عضو هیات شرکت بیمه اتکایی تهران رواک: درحال حاضر یک کربیمه ای خیلی قوی در بازار بیمه وجود ندارد زیرا کربیمه ای سرمایه گذاری زیادی می خواهد و هیچ شرکت بیمه ای به تنهایی نمی تواند کربیمه ای راه اندازی کند.

شرکت های بیمه ای در  بخش مستقیم با یکدیگر رقابت دارند و  به این علت بیمه گران هنوز نتوانستند که چنین کر بیمه ای را راه اندازی کنند.

حجم ویدیو: 1.04M | مدت زمان ویدیو: 00:00:33
ارسال نظر

خدمات بیمه ای