شناسه خبر : 33014

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به پارسیان رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به پارسیان رسید

‌در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با کاهش ۴.۴۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۰.۰۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۶.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۱.۰۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۶.۵۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۰.۶۲ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه آرمان و پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۵ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۵ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۸ شرکت سبزپوش شد.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای