شناسه خبر : 32764

پرداخت خسارت دیه حادثه دیده در شهرستان ورزنه استان اصفهان توسط بیمه دانا


پرداخت خسارت دیه حادثه دیده در شهرستان ورزنه استان اصفهان توسط بیمه دانا

بیمه دانا چک خسارت دیه حادثه دیده این شرکت در شهرستان ورزنه استان اصفهان را پرداخت کرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، در پی حادثه رانندگی برای بیمه شده این شرکت در شهرستان ورزنه استان اصفهان که منجر به آسیب وی از ناحیه نخاع شد، حداد هرندی رییس شعبه نقش جهان اصفهان بیمه دانا در معیت پزشک معتمد و مسئول پرداخت خسارت دیات شعبه، ضمن عیادت و دلجوئی از مصدوم و خانواده ایشان، چک خسارت دیه به مبلغ بالغ بر 28 میلیارد ریال را به خانواده ایشان تقدیم کرد.  

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای