شناسه خبر : 32704

اختصاصی چابک آنلاین؛

زیان دیدگان خودروهای نامتعارف خسارت خود را از بیمه دریافت می کنند

زیان دیدگان خودروهای نامتعارف خسارت خود را از بیمه دریافت می کنند

مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه ما،اظهارکرد: افزایش نامتوازن قیمت خودرو باعث شده که مبلغ دیه ازقیمت خودرو عقب بماند و این موضوع با توجه به تعریف خودروی متعارف و غیرمتعارف منجر به گلایه برخی از زیاندیدگان شده اما باید توجه داشت که زیان دیده به هرحال درچارچوب تبصره ۴ ماده ۸ خسارت خود را دریافت می کند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "امیرکهن" در گفت وگو با چابک آنلاین، گفت: مطابق تبصره 4 ماده 8، قانون گذار خودروی متعارف را خودرویی تعریف کرده که قیمت آن کمتر از 50 درصد سقف تعهدات بدنی درابتدای هر سال  که مشخص می شود، باشد.

وی، ادامه داد: از آنجایی که این عدد درحال تغییراست و سالانه با اعلام مبلغ دیه این مبلغ تغییر می کند، بنابراین صنعت بیمه باید منتظر باشد که در ابتدای هرسال که مبلغ دیه افزایش می پیدا می کند، به صورت اتوماتیک مبلغ تبصره 4 ماده 8 هم افزایش یابد.

مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه ما،توضیح داد که سندیکای بیمه گران ایران در سالجاری خودروی دنا را به عنوان خودروی متعارف معرفی کرده و امروز قیمت  خودروی دنا پلاس نزدیک 2.5 برابر آن چه که مطابق تبصره 4 ماده 8 تعیین شده، است یعنی حدود 2.5 برابر 400 میلیون تومان است.

مدیربیمه های اتومبیل شرکت بیمه ما،گفت: ازآنجایی که در تبصره 4 ماده 8 قانونگذار صراحتا اشاره کرده که در ابتدای هرسال باید خودروی متناظر تعیین شود و مبلغ آن هم براساس میزان دیه تعیین می شود زیرا کمتر از 50 درصد عدد دیه است،  بنابراین قیمت خودروی متعارف در ابتدای هر سال همراه با اعلام مبلغ دیه مشخص می شود وصنعت بیمه فقط یکبارو درابتدای سال می تواند این قیمت را مشخص کند.

به اعتقاد کهن، افراد دراینگونه موارد برای اینکه قدرت جایگزینی داشته باشند حتما باید برای اتومبیل خود بیمه نامه بدنه تهیه کنند و در این بیمه نامه هم پوشش نوسانات ارزش بازار را که در سه بسته  50،25 و 100 درصد سرمایه است و در خسارت های کلی و سرقت کلی قابل رسیدگی و پرداخت است را خریداری  کنند که اگر وسیله نقلیه آنها ناخواسته دچار حوادثی این چنینی شد بتوانند از تعهدات بیمه نامه بدنه استفاده کنند و قدرت جایگزینی خود را در این بازارازدست ندهند.

 وی، خاطرنشان کرد که موضوع تبصره 3 و 4 ماده 8، گلایه هایی ها را در بین بیمه گذاران ایجاد کرده چون زیان دیده آشنایی به روح قانون ندارد و احساس می کند که حقش پایمال می شود.

مدیربیمه های اتومبیل شرکت بیمه ما، گفت: صنعت بیمه هم از این موضوع ناراحت است و پیشنهاد صنعت بیمه این است که خسارت ها، حداقل تا سقف تعهدات بیمه گر شخص ثالث پرداخت شود.

کهن،ادامه داد: درخواست صنعت بیمه این است که این موضوع مدیریت شودو بهتراست که با اعمال خودروی متناظر سال وقوع حادثه ، حداقل تا سقف تعهدات اجباری یا مازاد مقصر حادثه این خسارت ها به زیان دیده پرداخت شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای