شناسه خبر : 32401

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه مرکزی در این دوره، پشت درهای بسته برای شبکه فروش تصمیم نگرفت

بیمه مرکزی در این دوره، پشت درهای بسته برای شبکه فروش تصمیم نگرفت

رییس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان صنعت بیمه، اظهارکرد: ایجاد فضای همدلی و همفکری مابین شبکه فروش و بیمه مرکزی یکی از نتایج خوب، آیین نامه ۱۰۲ بود که درصورت ادامه این تعامل بسیاری از مشکلات شبکه فروش برطرف می شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "حسین طاهری" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت: بیمه مرکزی از مدت ها قبل اعلام کرد که آیین نامه کارمزد نمایندگان(102) تا پایان سال به نتیجه می رسد تا از اول سال 1402 عملیاتی شود.

وی، افزود: نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که فضای همدلی و همفکری مابین شبکه فروش و بیمه مرکزی شکل گرفت، درحالی‌که در گذشته، مسئولین بیمه مرکزی همیشه فکر می کردند تصمیمات را باید در اتاق در بسته  و بدون همفکری با شبکه فروش بگیرند.

رییس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان صنعت بیمه، خاطرنشان کرد که مطالب شبکه فروش شنیده شد و در چندین مرحله نظرات شبکه فروش در خصوص مسائل مختلف تجزیه و تحلیل شد و حتی برای اولین بار از نمایندگان شورای هماهنگی تشکل های صنفی نمایندگان صنعت بیمه در کمیته تخصصی شورای عالی بیمه دعوت شد که نظرات شورای هماهنگی را منعکس کردند.

طاهری، با بیان اینکه این روند مثبت است و اگر بیمه مرکزی با همین روش تعاملی جلو برود بسیاری از مشکلات شبکه فروش برطرف خواهد شد، ادامه داد: تمامی ذینفعان باید در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند و تصمیم گیری بدون شنیدن صدای طرف مقابل هرگز رضایت بخش نخواهد بود.

وی، برگشت کارمزد رشته مسئولیت و افزایش کارمزد پلکانی را از نکات مثبت آیین نامه 102 برشمرد و گفت: چندین موضوع دیگر در این آیین نامه برطرف شد که نشان دهنده این است که بیمه مرکزی صدای شبکه فروش را شنیده و استدلال های آن ها را پذیرفته است.

رییس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان صنعت بیمه، اذعان داشت که تورم منجر به افزایش بسیاری از هزینه ها می شود اما درآمد نمایندگان براساس آن افزایش پیدا نمی کند و به تدریج بسیاری از شبکه فروش تضعیف می شوند، باید از کاهش توان اقتصادی نمایندگان جلوگیری شود در غیراینصورت بسیاری از نمایندگان توانای صنعت بیمه به صنایع دیگر کوچ می کنند زیرا فعالیت در این صنعت سود آوری زیادی  برای آنها ندارد.

وی، ادامه داد: بنابراین واحد تحقیق و توسعه بیمه مرکزی باید راهکاری بیندیشد و نگذارد که توان شبکه فروش کاهش پیدا کند زیرا کاهش توان شبکه فروش قطعا روی ضریب نفوذ بیمه هم تاثیر می گذارد.

رییس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان صنعت بیمه، گفت: درست است که بیشتر تمرکز شبکه فروش، بر روی بیمه نامه شخص ثالث است اما توجه شبکه فروش به سایر رشته ها مشروط به این است که شرکت های بیمه ای، سندیکای بیمه گران ایران و بیمه مرکزی فضای کسب و کار نمایندگان را در سایر رشته ها تسهیل کنند.

طاهری، تصریح کرد: درحال حاضر در رشته ای همانند آتش سوزی، موضوع کدپستی چالش هایی را برای نمایندگان  به دنبال داشته  و از برخی  از استان ها خبر می رسد که ثبت کدپستی واحدهای غیر از انبارها در سامانه جامع انبارها امکانپذیر نیست و  امکان صدور بیمه نامه برای برخی از واحدهای غیر صنعتی وجود ندارد. 

وی، خاطرنشان کرد که بیمه مرکزی باید وارد شود و نگذارد رشته آتش سوزی صدمه ببیند زیرا در بسیاری از شهرها کاهش صدور داشتیم.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای