شناسه خبر : 32381

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به زندگی خاورمیانه رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به زندگی خاورمیانه رسید

‌در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با کاهش ۲.۴۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه آرمان با کاهش ۰.۱۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۵.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۱.۳۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۶.۷۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه تعاون با افزایش ۰.۹۷ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۲ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۲ شرکت قرمزپوش و نماد ۲۰ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای