شناسه خبر : 31946

اختصاصی چابک آنلاین؛

کارنامه عملکرد بیمه هوشمند فردا منتشر شد

کارنامه عملکرد بیمه هوشمند فردا منتشر شد

سود خالص هرسهم شرکت بیمه هوشمند فردا در دوره مالی ۴ ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۰ آذرماه سالجاری، ۴۰ ریال اعلام شد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت بیمه هوشمند فردا با سرمایه ثبتی 500 میلیارد تومانی به انجام عملیات بیمه ای مستقیم درانواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی می پردازد و پروانه فعالیت خود را در 17 دی ماه سالجاری از بیمه مرکزی دریافت کرده است.

این شرکت در دوره مالی 4 ماه و 14 روزه منتهی به 30 آذرماه سالجاری سود خالصی در حدود 9 میلیارد و 982 میلیون تومان ثبت کرده است.

همچنین شرکت بیمه هوشمند فردا در دوره مالی مورد نظر این گزارش بالغ بر 10 میلیارد و 86 میلیون تومان سود عملیاتی داشته است.

گفته می شود که درآمد سرمایه گذاری های شرکت بیمه هوشمند فردا در دوره مالی 4 ماه و 14 روزه منتهی به 30 آذرماه سالجاری به بیش از 14 میلیارد و 619 میلیون تومان رسیده است.

از مبلغ فوق حدود 14 میلیارد و 284 میلیون تومان درآمد حاصل از سرمایه گذاری های شناسایی شده براساس قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد شده با شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا است و مبلغ 335 میلیون تومان نیز مربوط به شناسایی سود صندوق سرمایه گذاری شکوه بامداد زاگرس است. 

سیدایمان میری، اکبرافتخاری علی آبادی، داوود هادی فر، عبدالرضا عیسوند حیدری و سید روح الله حسینی مقدم اعضای هیات مدیره شرکت بیمه هوشمند فردا را تشکیل می دهند. 

 محمود امراللهی هم مدیریت عاملی این شرکت بیمه ای را بر عهده دارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای