شناسه خبر : 31805

اختصاصی چابک آنلاین؛

فرصت ها و نقاط ضعف بیمه نامه های مسئولیت مشخص شدند

فرصت ها و نقاط ضعف بیمه نامه های مسئولیت مشخص شدند

مصطفی آقارضی، معاون فنی شرکت بیمه ما : روزآمد نشدن قوانین یکی از نقاط ضعف بیمه نامه های مسئولیت بوده زیرا بسیاری از قوانین نزدیک به یک قرن سابقه نگارش دارند و باتوجه به دیجیتالی و استفاده از تکنولوژی نوین در زندگی ،اگر این قوانین روزآمد شوند بسیار مطلوب خواهد بود هر چند که قوانین فعلی پاسخگو هستند اما نیازمند به روز رسانی هستند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، یکی دیگر از نقاط ضعف ، اعتماد پایین نسبت به شرکت های بیمه بوده که از نگاه برخی، شرکت ها به تعهدات خود عمل نمی کنند و خسارت را به موقع پرداخت نمی کنند.

با توجه به اینکه نیاز جامعه روز به روز توسعه پیدا می کند در نتیجه مشاغل و فرصت های جدیدی ایجاد می شوند که برای برخی از آنها می توان بیمه نامه مسئولیت تعریف کرد.

حجم ویدیو: 13.18M | مدت زمان ویدیو: 00:02:31
ارسال نظر

خدمات بیمه ای