شناسه خبر : 31671

اختصاصی چابک آنلاین؛

عملکرد خوب بیمه در صنعت نفت به خوبی معرفی نشده است

عملکرد خوب بیمه در صنعت نفت به خوبی معرفی نشده است

رضا رستموندی"، کارشناس صنعت بیمه، در گفت و گو با چابک آنلاین: در حوزه نفت و بیمه و کم بیمه گی شرکت های نفتی کشور، برخی از موضوعات به خوبی نهادینه نشده مانند عملکرد شرکت های بیمه گر و مدیران شرکت های نفتی.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، به عنوان مثال مدیر یک شرکت نفتی پس از آنکه خسارت خورده است و نتوانسته از شرکت بیمه گر  خسارت خود را دریافت کند، به شدت نسبت به صنعت بیمه زاویه پیدا کرده است و می گوید که صنعت بیمه هنگام در مرحله صدور حق بیمه دریافت می کند و هنگام خسارت با تبصره های گوناگون می گوید که نمی شود خسارت پرداخت کرد.

در طرف دیگر برخی از مدیران شرکت های نفتی کشور با توجه به بودجه کار می کنند و زمانی کهن می بینند مبلغ حق بیمه از بودجه اختصاص داده شده بالاتر می شود، مبلغ بودجه را نزد  خود نگاه می دارند تا در هنگام خسارت به جای بیمه از آن مبلغ استفاده کنند.

بیمه مرکزی باید جلسات مستمری را بین مدیران نفتی و مدیران صنعت بیمه برگزار کرده و در این زمینه روشنگری کند تا مدیران شرکت های نفتی به این حوزه اعتماد و اطمینان کنند.

 

حجم ویدیو: 5.85M | مدت زمان ویدیو: 00:02:58
ارسال نظر

خدمات بیمه ای