شناسه خبر : 30953

اختصاصی چابک آنلاین؛

سهم املاک و مستغلات ازکل سرمایه گذاری های "وبیمه" به ۱۸.۲۹ درصد رسید

سهم املاک و مستغلات ازکل سرمایه گذاری های "وبیمه" به  18.29 درصد رسید

درآمدهای عملیاتی شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در دوره ۳ ماهه منتهی به پایان آذرماه سالجاری به ۱۰ میلیارد و ۲۵۸ میلیون تومان رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم در مقایسه با درآمدهای عملیاتی 17 میلیارد و 800 میلیون تومانی این شرکت در مدت مشابه سال گذشته، حدود 42 درصد کاهش داشت.

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در دوره 3 ماهه منتهی به پایان آذرماه سالجاری بیش از 80 درصد از کل سرمایه گذاری های خود را به سرمایه گذاری در اوراق بهادار اختصاص داده است.

بررسی ترکیب سرمایه گذاری های "وبیمه" نشان داد که 49.40 درصد سرمایه گذاری های این شرکت در سهام شرکت های بورسی، 26.92 درصد در صندوق های سرمایه گذاری بورسی و 6.03 درصد هم درسهام شرکت های غیر بورسی بوده است.

سهم املاک و مستغلات هم از کل سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در همین مدت 18.29 درصد بوده است.

عملکرد شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در دوره 3 ماهه منتهی به آذر ماه امسال منجر به سود عملیاتی 8 میلیارد و 264 میلیون تومانی شد.

هرچند که سود عملیاتی این شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با 50 درصد کاهش روبرو بوده است.

ازقرارمعلوم سود عملیاتی شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در دوره 3 ماهه منتهی به 30 آذر ماه سال 1400، حدود 16 میلیارد و 400 میلیون تومان بود.

در این بین سود انباشته شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در دوره 3 ماهه منتهی به آذر ماه سالجاری با 53 میلیارد تومان افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به رقم 211 میلیارد و 300 میلیون تومان رسید.

سود انباشته این شرکت در دوره 3 ماهه منتهی به آذرماه سال گذشته رقمی در حدود 158 میلیارد تومان بوده است.

درحال حاضر سرمایه ثبت شده "وبیمه" 5 هزار میلیارد ریال است اما مدتی است که این شرکت به دنبال آن است تا به منظور بهبود و توسعه پرتفوی سرمایه گذاری ها و اصلاح ترکیب دارایی ها به ویژه ترکیب سرمایه گذاری های خود، از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته، سرمایه ثبتی خود را به 16.000 میلیارد ریال افزایش دهد.

33.53 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در اختیار بیمه مرکزی ،23.61 درصد در اختیار صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی است.

 19.90 درصد از سهام این شرکت هم در اختیار صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نیک است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای