شناسه خبر : 30888

اختصاصی چابک آنلاین؛

هیات مدیره سرمایه گذاری صنعت بیمه خانه تکانی کرد

هیات مدیره سرمایه گذاری صنعت بیمه خانه تکانی کرد

به فاصله تنها چند روز بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه، حسین سلیمی وکیارش مهرانی از قطار هیات مدیره این شرکت پیاده شدند.

به گزارش چابک آنلاین، کیارش مهرانی نماینده  شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران و حسین سلیمی هم نماینده شرکت توسعه عمران بیمه در ترکیب هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه بوده اند.

بر این اساس، سمانه رشیدیان یزد به جای حسین سلیمی و حسین توسلی امجد هم به جای کیارش مهرانی  در ترکیب هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه معرفی شده اند.

مابقی اعضا، بدون تغییر به کار خود ادامه می دهند؛ افرادی چون صالح کاظمی نیا، سیدمحمدحسن ملیحی و امیرحسین ارضاء.

از امیر حسین ارضاء به  عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه یاد می شود.

سود (زیان) خالص شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در پایان سال مالی منتهی به شهریورماه امسال حدود 106 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 30 درصد رشد کرده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای