شناسه خبر : 30863

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمدهای بیمه ای تجارت نو ۵۳۵ میلیارد تومان رشدکرد

بیشترین حق بیمه صادره بیمه تجارت نو مربوط به بیمه نامه درمان است

درآمدهای بیمه ای تجارت نو 535 میلیارد تومان رشدکرد

سود خالص شرکت بیمه تجارت‌نو در دوره مالی منتهی به آذر ماه سالجاری به ۱۸ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم درمقایسه با سود خالص 15 میلیارد تومانی این شرکت در مدت مشابه سال 1400، حدود سه میلیارد و 600 میلیون تومان رشد داشت.

شرکت بیمه تجارت‌نو با نسبت توانگری مالی معادل 161 درصد به ارایه محصولات مختلف بیمه ای می پردازد و سهم از بازار این شرکت تا پایان سال گذشته (1.2) درصد بوده است.

روند فعالیت شرکت بیمه تجارت نو در 9 ماهه امسال به گونه ای بود که درآمدهای بیمه ای آن با افزایشی بالغ بر535 میلیارد تومانی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم1.380 میلیارد تومان رسید.

درآمدهای بیمه ای این شرکت در دوره 9 ماهه منتهی به آذر ماه سال 1400 رقمی در حدود 775 میلیارد تومان بود.

با توجه به شرایط اقتصادی، شاید بتوان بخشی از رشد درآمدهای حق بیمه ای شرکت بیمه تجارت‌نو در سالجاری را ناشی از تورم موجود دانست.

دراین بین،بررسی ها نشان می دهد که بیشترین حق بیمه صادره شرکت بیمه تجارت نو دردوره مالی منتهی به آذرماه سالجاری، در رشته بیمه درمان بود به طوریکه 37 درصد از سبد پرتفوی بیمه ای این شرکت را به خود اختصاص داده است.

در پله های بعدی، 16 درصد حق بیمه صادره این شرکت مربوط به بیمه عمر زمانی، 15 درصد به بیمه شخص ثالث اجباری،7 درصد به بیمه آتش سوزی و 6 درصد هم به بیمه کشتی تعلق دارد.

درمقابل 52.2 درصد از خسارت پرداختی شرکت بیمه تجارت نو دردوره مالی منتهی به آذرماه امسال در رشته بیمه درمان، 12 درصد در ثالث اجباری، 12 درصد در رشته بیمه عمرزمانی و 5.9 درصد هم در بیمه مهندسی بوده است.

photo_2023-01-25_11-40-35

ازقرار معلوم سود عملیاتی شرکت بیمه تجارت نو در دوره 9 ماهه منتهی به آذرماه امسال، بالغ بر 33 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است.

این رقم در مقایسه با سود عملیاتی 21 میلیارد و 500 میلیون تومانی شرکت بیمه تجارت نو درمدت مشابه سال 1400، حدود 12 میلیارد تومان رشد داشت.

شرکت بیمه تجارت نوکسب سهم حداقل 3 درصدی حق بیمه تولیدی صنعت بیمه و قرار گرفتن در بین پنج شرکت برتر از نظر بیمه گری باز و فروش آنلاین را از جمله اهداف پیش روی خود قرار داده است.

به نظرمی رسدکه با هدف تحقق افزایش فروش، توسعه برنامه تبلیغاتی  هم مدنظر این شرکت باشدکه افزایش  هزینه های تبلیغاتی  هم خود موید این امراست.

به عبارت بهتر،  شرکت بیمه تجارت نو در دوره مالی منتهی به آذرماه سالجاری حدود 24 میلیارد و 400 میلیون تومان هزینه تبلیغات درنظر گرفت، که در مقایسه با هزینه تبلیغات 13 میلیارد و 800 میلیون تومانی این شرکت در مدت مشابه سال 1400، حدود 10 میلیارد و 599 میلیون تومان افزایش داشت.

ناگفته نماند که دراین بین،تعداد نمایندگان عمر شرکت بیمه تجارت نودر 9 ماهه منتهی به آذر ماه سالجاری کاهشی 132 نفری نسبت به سال قبل داشت.

ساده تراینکه تعداد نمایندگان عمر شرکت بیمه تجارت نو از 385 نماینده در سال 1400 به 253 نماینده تا پایان آذرماه سالجاری رسید.

اگرچه تعداد نمایندگان شرکت بیمه تجارت نو در دوره مالی منتهی به آذر ماه امسال ریزش داشت اما تعداد نمایندگان حقیقی این شرکت با ورود 53 نماینده حقیقی جدید در 9 ماهه منتهی به آذر امسال به 733 نماینده حقیقی رسید.

شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان، شرکت سرمایه گذاری ایرانیان، صندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی تجارت ای BFM، شرکت بین المللی عمران رضوی، شرکت دولتی پست بانک وموسسه صندوق رفاه و آتیه کارکنان پست بانک، به ترتیب بیشترین سهام شرکت بیمه تجارت نو را دراختیار دارند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای