شناسه خبر : 30469

اختصاصی چابک آنلاین؛

هواپیمایی هما چه میزان پوشش بیمه داشت؟

هواپیمایی هما چه میزان پوشش بیمه داشت؟

دارایی های ثابت و موجودی مواد و کالای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته به ترتیب به بهای تمام شده ۱۸۰.۲۲۸ میلیارد ریال و ۴.۷۳۸ میلیارد ریال به مبلغ ۴۰۳.۳۸۳ میلیارد ریال و ۱۹.۳۲۷ میلیارد ریال تحت پوشش بیمه قرار داشت.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، هرچند که حسابرس قانونی در اظهار نظر خود توجه مجمع عمومی صاحبان سهام این شرکت را در خصوص پوشش این شرکت به بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور جلب کرده است.

هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرده تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابرحوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی ازموسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

پنجم اسفند ماه سال 1340 با ادغام دو شرکت هواپیمایی "ایرانین ایرویز" و "پرشین ایرویز"،  "هواپیمایی ملی ایران" تاسیس شد.

درسال ۱۳۶۰ نام این شرکت به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،"هما" تغییر یافت.

شرکت «هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران،درحال حاضر با 55 فروند ناوگان عملیاتی، به فعالیت در این بخش می پردازد.

هرچند که گفته می شود که  تا پایان سال گذشته  27 فروند هواپیمای این شرکت به دلیل نیاز به  قطعات اصلی زمین گیر بوده است.

براساس صورت های مالی منتشر شده، شرکت هواپیمایی ایران ایر در سال گذشته از محل بیمه مسافرین بین المللی 262.651 میلیون ریال 26 میلیارد تومان درآمد غیر عملیاتی به دست آورده است.

 این درآمد بابت دریافت درصدی از بلیط مسافر خارجی به عنوان بیمه در مسیرهای بین‌المللی است.

از قرار معلوم مجموع ناوگان "هما" درسال گذشته با سرمایه ای بالغ بر561.070.000 یورو معادل مبلغ 146.895.420 میلیون ریال تحت پوشش بیمه بدنه، جنگ و فرانشیز قرار دارد.

بیمه مسئولیت ناوگان "هما" هم تا سقف مبلغ 920 میلیون یورو معادل مبلغ 240.867.960 میلیون ریال برمبنای ریسک کامل و طبق الزامات قانونی در حوزه های مسئولیت تحت پوشش قرار دارد.

ناگفته نماند که طبق آیین نامه استخدامی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، این شرکت دارای دو صندوق مستقل پس انداز و بیمه درمانی است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای