شناسه خبر : 30354

اختصاصی چابک آنلاین؛

تاسیس سندیکای بیمه گران تخصصی اتکایی روشی اشتباه است

تاسیس سندیکای بیمه گران تخصصی اتکایی روشی اشتباه است

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین، اظهارکرد: تاسیس سندیکای بیمه گران تخصصی روشی اشتباه است، ازاین بابت که شرکت های بیمه ای همه باهم در ارتباط هستند و با تاسیس سندیکای بیمه گران تخصصی ،شائبه ایجاد انحصار مطرح می شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، علیرضا حجتی" در گفت و گو با چابک آنلاین، درخصوص تاسیس سندیکای بیمه گران اتکایی، گفت: ابتدا باید دید که سندیکای بیمه گران ایران به چه دلیلی تاسیس شده؟ و درمرحله بعدی باید دید که آیا دردنیا سندیکای بیمه گران تفکیک شده است؟

وی، افزود: یکی از اهداف اصلی سندیکای بیمه گران ایران صیانت ازحقوق و منافع قانونی، حرفه ای و صنفی اعضای سندیکا درسازمان ها و مراجع ذیربط است، درحقیقت اولین وظیفه سندیکا صیانت ازحقوق اعضا است و اگر سندیکا دراین مورد ضعفی داشته باید برطرف شود نه اینکه سندیکای دیگری جدای از این سندیکا تاسیس شود.

معاون توسعه بازار و شبکه فروش شرکت بیمه کارآفرین،ادامه داد: با مطرح شدن تاسیس سندیکای بیمه گران تخصصی اتکایی این تفکر ایجاد می شود که شرکت های بیمه گر اتکایی به دنبال این هستند که شرکت های بیمه جنرال را از قبولی اتکایی خارج کرده و بازاری انحصاری درست کنند که فقط نرخ و شرایط خود را اعلام کنند اما درسندیکای بیمه گران که همه شرکت های بیمه ای در آنجا حضور دارند، تصمیم گیری ها به صورت جمعی انجام می شود و ازانحصار خارج می شود.

وی، معتقد است که اگر دلیل تاسیس سندیکای بیمه گران تخصصی اتکایی این است که سندیکای بیمه گران فعلی به وظیفه خود به درستی عمل نکرده پس چرا صورت مساله را پاک کنیم و یک سندیکای بیمه گران دیگر تاسیس کنیم؟

عضوهیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین، تصریح کرد: بیمه گران بزرگ دنیا هم قبولی و هم واگذاری دارند و اینگونه نیست که جدا باشند، رقابت باید به گونه ای باشد که هم بیمه گر اتکایی هم شرکت بیمه جنرال بتواند در این بازار کار کند.

حجتی، تصریح کرد: اینکه برخی از شرکت های بیمه ای نمی توانند در مدیریت ریسک خوب عمل کنند به عاملی تبدیل شده تا شرکت های تخصصی بیمه ای ایجاد شود، درصورتی که شرکت تخصصی، آن شرکتی است که ریسک را ارزیابی می کند و قبولی آن ریسک را می پذیرد و بعد از پذیرش ریسک، مدارک را به بیمه گر اتکایی می فرستد و بیمه گر اتکایی تنها مدارک را بررسی کرده و ریسک را می پذیرد.

معاون توسعه بازار و شبکه فروش شرکت بیمه کارآفرین،با بیان اینکه فرصت های زیادی همانند کشور روسیه در عراق، عمان و قطر هم وجود دارد، گفت: ابتدا باید قوانین و مقررات به گونه ای باشد تا بتوان در این زمینه عملکرد خوبی داشت، برای پذیرش ریسک کشورهای دیگر نیاز به مجوز بیمه مرکزی است که گاهی این مجوزها صادر نمی شود.

وی، اذعان داشت که درحال حاضر 12 شرکت بیمه ای با بازار روسیه همکاری می کنند و چند بیمه نامه هم صادرشده که این حرکت، تجربه خیلی خوبی است و می توان بهتر از این هم عمل کرد اما لازمه آن این است که نهاد ناظر  و قانونگذار هرجایی که مشکلی ایجاد شد سریعا وارد عمل شود و قوانین و مقررات را تسهیل کند.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین، بیان کرد:بیمه مرکزی می تواند با تسهیل قوانین و مقررات به شرکت هایی که در کشورهای همسایه فعالیت می کنند کمک کند و درکنارآن شرکت ها حرکت کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای