شناسه خبر : 30286

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به آسیا رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به آسیا رسید

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۲.۶۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۰۳ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با کاهش ۳.۲۳ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه کارآفرین با کاهش ۰.۰۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۵.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۴.۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با افزایش ۴.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۰.۶۳ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۵ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۱ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۴ شرکت سبزپوش شد./چابک آنلاین

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای