شناسه خبر : 30265

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص شرکت بیمه دانا به ۶ هزار میلیارد تومان رسید

سود خالص شرکت بیمه دانا به 6 هزار میلیارد تومان رسید

سودخالص هر سهم شرکت بیمه دانا در پایان آذرماه سالجاری به رقم ۳,۳۸۹ ریال رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سود خالص هر سهم این شرکت در مدت زمان مشابه سال قبل ، 42 ریال بوده است.

شرکت بیمه دانا به تازگی صورت‌های حسابرسی نشده 9 ماهه سالجاری خود را منتشرکرده است.

در این گزارش، سود خالص شرکت بیمه دانا درپایان آذر سالجاری  به رقم ۶۵,۹۳۸,۵۱۷ میلیون ریال رسیده است.

سود عملیاتی این شرکت هم به رقم ۱۳,۲۱۹,۷۴۴ رسیده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای