شناسه خبر : 29825

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به میهن رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به میهن رسید

‌در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۲.۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۰.۵۳ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با کاهش ۰.۸۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۰۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۲.۲۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۰.۱۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۰.۵۲ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۲ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۸ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۴ شرکت سبزپوش شد

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای