شناسه خبر : 29812

اختصاصی چابک آنلاین؛

خبر جابجایی یک عضو هیات مدیره بیمه ایران درست نیست

خبر جابجایی یک عضو هیات مدیره بیمه ایران درست نیست

مدیر روابط عمومی شرکت بیمه ایران، اخبار برکناری یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت بیمه ای را نادرست خواند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، امروز،یک رسانه، از برکناری داریوش محمدی از هیات مدیره شرکت بیمه ایران خبرداده بود.

"داوود سیاح" در گفت و گو با چابک آنلاین، اذعان داشت که خبر برکناری داریوش محمدی از هیات مدیره شرکت بیمه ایران صحت ندارد.

وی، تاکیدکرد که هرگونه جابجایی مدیران این شرکت بیمه ای  در سایت رسمی شرکت بیمه ایران اطلاع رسانی  می شود.

نام داریوش محمدی،درحال حاضربه عنوان یکی از اعضای هیات مدیره شرکت بیمه ایران در سایت رسمی این شرکت قرار دارد.

داریوش محمدی از دی ماه سال گذشته به جمع هیات مدیره شرکت بیمه ایران پیوست.

او،پیش ازاین مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین بود.

حسن شریفی،اسماعیل مهدوی نیا، سید علیرضا سادات میر و سید محمدناصر مبرقعی  سایر اعضای هیات مدیره شرکت بیمه ایران را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای