شناسه خبر : 29531

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های پالایش گاز شهید هاشمی نژاد پوشش بیمه ای مناسب نداشت

دارایی های پالایش گاز شهید هاشمی نژاد پوشش بیمه ای مناسب نداشت

دارایی های در جریان تکمیل و موجودی مواد و کالای شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد-خانگیران در سال گذشته از پوشش بیمه ای به میزان کافی برخوردار نبود.

چابک آنلاین، زهرانامداری، در عین حال، اقلام سرمایه ای نزد انبار این پالایشگاه هم فاقد هر گونه پوشش بیمه ای بوده است.!

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد-خانگیران در زمینه هایی همچون خرید و یا تهیه و به عمل آوردن گاز طبیعی از واحدهای تولید و تامین گاز، فرآورش گاز و تبدیل آن به محصولات اصلی گاز طبیعی، فعالیت می کند.

گفته می شود که دارایی های در جریان تکمیل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد-خانگیران به بهای تمام شده 183 میلیارد ریال در سال گذشته تا مبلغ 13 میلیارد ریال تحت پوشش بیمه تمام خطر قرار داشت.

همچنین در سال گذشته موجودی مواد و کالای این پالایشگاه، به بهای تمام شده 3.005 میلیارد ریال تا مبلغ 2.309  میلیارد ریال تحت پوشش بیمه قرار داشته.

هرچند که در همین مدت اقلام سرمایه ای نزد انبار این پالایشگاه فاقد پوشش بیمه ای بوده است.

از همین روی  حسابرس قانونی این میزان پوشش بیمه ای را  برای دارایی های در جریان تکمیل و موجودی مواد و کالای شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد-خانگیران کافی ندانسته است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورت‌های مالی ۳۹۶ شرکت دولتی غیر بورسی را منتشر کرد.

طبق گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی هدف این است که مدیران دولتی و عمومی، چاره‌ای جز بهبود عملکرد نداشته باشند.

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد-خانگیران جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت ملی گاز ایران است، به همین دلیل دارایی های ثابت این پالایشگاه در سال گذشته تا ارزش 21.182.372 میلیون ریال توسط شرکت ملی گاز ایران در مقابل خطرات ناشی از حریق، سیل و زلزله تحت پوشش بیمه قرار داشت.

وسایل نقلیه شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد-خانگیران نیز به بهای تمام شده 53.484 میلیون ریال در سال گذشته از بیمه بدنه برخوردار بوده اند.

هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرده تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابرحوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای