شناسه خبر : 28882

اختصاصی چابک آنلاین؛

اتمام مجتمع تجاری گلستان خیام منتظرافزایش سرمایه سرمایه گذاری صنعت بیمه

اتمام مجتمع تجاری گلستان خیام منتظرافزایش سرمایه سرمایه گذاری صنعت بیمه

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در نظر دارد تا به منظور بهبود و توسعه پرتفوی سرمایه گذاری ها و اصلاح ترکیب دارایی ها به ویژه ترکیب سرمایه گذاری ها، سرمایه خود را از مبلغ ۵.۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۶.۰۰۰میلیارد ریال افزایش دهد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، وبیمه اعلام کرده است کنه این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته خواهد بود.

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه پیش بینی کرده که درصورت افزایش سرمایه،موفق به اتمام پروژه مجتمع تجاری-اداری گلستان خیام تا پایان سال 1403 خواهد شد.

در عین حال، در صورت عدم افزایش سرمایه فرآیند  تکمیل این پروژه بسیار طولانی خواهد بود.

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در دوره مالی منتهی به شهریور سالجاری 55.28 درصد سرمایه خود را در سهام شرکت های بورسی و 22.43 درصد سهام خود را در صندوق سرمایه گذاری بورسی، سرمایه گذاری کرده است.

بیمه مرکزی با 31.86 درصد، صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی با 23.61 درصد و صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صبا نیک با 19.16 درصد به ترتیب بزرگترین سهامداران شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه هستند.

صالح کاظمی نیا، حسین سلیمی، کیارش مهرانی، سیدمحمدحسن ملیحی و امیرحسین ارضاء اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای