شناسه خبر : 28874

اختصاصی چابک آنلاین؛

پرونده باز خسارت بیمه مشترکین برق همچنان روی میز توانیر

پرونده باز خسارت بیمه مشترکین برق همچنان روی میز توانیر

پرونده پوشش ریسک خسارت‌های ناشی ازنوسانات و قطعی‌های برق همچنان روی میز توانیر،مشترکان برق چشم انتظار تعیین تکلیف وشرکت های بیمه‌ای همچنان بی میل ازپذیرش نرخ پوشش این بیمه نامه!

چابک آنلاین، زهرا نامداری، گفته می شود که درسالجاری تعداد کل مشترکان برق کشورنزدیک به 39 میلیون مشترک  بوده است.

ازاین تعداد 31 میلیون و 110 هزار مشترک خانگی، یک میلیون و 902 هزار مشترک عمومی، 509 هزار مشترک کشاورزی، 267 هزار مشترک صنعتی و 5 میلیون و 163 هزار هم مشترک تجاری هستند.

چند سالی است که شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) خسارت‌ ناشی از نوسانات و قطعی‌های برق تمام مشترکان خود در نقاط شهری، روستایی و عشایری و کل عرصه و اعیان و مشاعات واحد‌های مسکونی و تجاری را تحت پوشش بیمه قرار می دهد.

به همین منظور، شرکت  توانیرهرساله برای انتخاب شرکت بیمه گر و پرداخت خسارت های این مشترکان، اقدام به برگزاری مناقصه درسقف منابعی که از مشترک دریافت می‌شود، می کند .

درسال های 98 و 99 شرکت بیمه کوثر پوشش خسارت های ناشی ازنوسانات و قطعی‌های برق مشترکان توانیر را برعهده گرفت.

 اما درسال گذشته شرکت های بیمه ای از شرکت در مناقصه عمومی بیمه حوادث مشترکان برق چندان اقبالی نکردند به طوری که توانیر این مناقصه را چندین بارتکرار کرد.

اما دست آخر شرکت بیمه دی پوشش خسارت های ناشی از نوسانات قطعی‌های برق را درسال گذشته پذیرفت.

طبق اعلام توانیر پرونده‌های ثبت شده خسارت برق دراین سال ۹۴ هزار مورد بود که ۱۸۹۰ مورد از آنها مربوط به آتش سوزی بود.

بقیه موارد هم مربوط به تجهیزات و نزدیک به ۷۰ پرونده هم مربوط به فوت بوده است.

به هر روی از تیرماه سالجاری قرارداد شرکت بیمه دی با توانیر به پایان رسیده اما گویا تا اکنون هیچ شرکت بیمه ای برای پوشش خسارت مشترکان برق درسالجاری پا پیش نگذاشته است.

به تازگی عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق ،اعلام کرده که هنوز شرکت بیمه گر برای پوشش خسارت های برق در سالجاری انتخاب نشده، هرچند که درمرداد یک مناقصه برگزار شد، اما متاسفانه به نتیجه ای نرسیده و درآینده تشریفات مناقصه مجدد برگزار می شود.

وی پیش‌تر هم به چابک آنلاین گفته بود که شرکت‌های بیمه‌ای حاضر به شرکت در مناقصه شرکت توانیر برای پرداخت خسارات ناشی از خاموشی‌ها نیستند. 

اما چه عواملی باعث بی میلی شرکت های بیمه ای از پوشش ریسک خسارت های ناشی ازنوسانات و قطعی‌های برق مشترکان توانیر شده است؟

درحال حاضرمیزان حق بیمه پرداختی مشترکان برق خانگی شهری ۱۰۰ تومان به ازای هر ماه و مشترکان برق تجاری شهری ۱۰۰۰ تومان به ازای هر ماه است واین مبلغ برای مشترکان روستایی نصف می شود.

قابل توجه اینکه با وجود تورم بسیار درسال های اخیر، مبلغ حق بیمه دریافتی از بیمه‌گذار(مشترکین برق) ازسال 1398 تا اکنون افزایشی نیافته است.!

ازسوی دیگر وجود سامانه بیمه ثبت خسارت های ناشی ازنوسانات و قطعی برق و اطلاع رسانی در این خصوص ، باعث افزایش آگاهی مشترکان ومراجعه بیشتر آنها برای ثبت ودریافت خسارت شده است.

به‌طوریکه تعداد خسارت های مشترکان برق از 18 هزار فقره در سال ۱۳۹۸ به حدود 70 هزار فقره در پایان آبان ماه سال گذشته رسیده است.

به نظر می رسد که متناسب نبودن حق بیمه دریافتی، افزایش هزینه خسارت های واقع شده با تعداد خسارت ومتناسب نبودن سقف تعهدات درقرارداد شرکت بیمه گر و بیمه گذار از مهمترین دلایل عدم استقبال شرکت های بیمه ای برای ورود به این پرتفوی باشد.

تردیدی نیست که شرکت های بیمه ای به عنوان یک بنگاه بازرگانی ازپرتفوهایی که از ضریب خسارت بالا تربرخوردار بوده استقبال نکنند زیرا برای آنها زیان  ده بوده وفاقد صرفه اقتصادی است.

درهمین رابطه عبدالامیر یاقوتی مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق به چابک آنلاین گفت که پیشنهاد افزایش مبلغ حق بیمه دریافتی برروی قبوض برق برای سال 1402 ارایه شده است.

هرچند که وی در گفت و گوی سال گذشته خود با چابک آنلاین هم گفته بود که مبلغ حق بیمه دریافتی برروی قبوض برق در سال 1401 افزایش خواهد یافت.

اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد.

به هرحال با توجه به بلاتکلیف ماندن حجم بالایی از خسارت های متقاضیان، شاید بهتر باشد که در قانون بودجه سقف تعهدات و غرامت بیمه ای اصلاح شده و متناسب با حق بیمه پرداختی بازتنظیم شود.

واقعیت این است که متناسب سازی میزان حق بیمه پرداختی مشترکین برق و میزان سقف تعهدات بیمه ای همکاری بیشتری از ناحیه مجلس را می طلبد و اینگونه روند پرداخت خسارت به زیان دیدگان هم سرعت و کیفیت بهتری پیدا خواهد کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای