شناسه خبر : 28155

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه های بازرگانی استقبال خوبی از مزایده درمان تکمیلی بازنشستگان نکردند

بیمه های بازرگانی استقبال خوبی از مزایده درمان تکمیلی بازنشستگان نکردند

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در رابطه با لغو قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان با تعدادی از بیمارستان ها،مدعی شدکه شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در مواردی مبلغی به بیمارستان ها و پاراکلینیک های طرف قرارداد پرداخت نکرده و به همین دلیل این مراکز هم از پذیرش بیمه شدگان جلوگیری کردند.

چابک آنلاین ، زهرا نامداری، "علی دهقان کیا" در گفت‌وگو با چابک آنلاین، با بیان اینکه تا سال 1383 خدمات درمان بازنشستگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم بود، توضیح داد: در درمان مستقیم، ارائه خدمات با بیمارستان های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بود که مبلغی هم پرداخت نمی شد و در درمان غیر مستقیم، مراکز طرف قرارداد بودند که خدمات سرپایی آنها 30 درصد و بستری 10 درصد فرانشیز داشت.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، اظهارداشت: درسال 1383 قانون  رفاه تامین اجتماعی تصویب شد که در تبصره ماده دو آن درمان به دو نوع همگانی و تکمیلی تقسیم شد اما دربخش بیمه همگانی، آیین نامه آن نوشته نشده و مشخص نیست که بیمه شدگان در مقابل پرداخت حق بیمه تا چه میزان می توانند خدمات رایگان دریافت کنند.

دهقان کیا، ادامه داد: حق بیمه درمان تکمیلی فعلی حدود 90 هزارتومان است که 50 درصد این حق بیمه را سازمان تامین اجتماعی و 50 درصد دیگر را بیمه شده می پردازد و از سال 83 به بعد هم با چند شرکت بیمه بازرگانی و آتیه سازان حافظ قراردادهایی در این خصوص بسته شد.

وی، تصریح کرد که پوشش بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی چند سالی است که با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ بوده است.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، اظهارداشت: مساله این است که هزینه های درمان افزایش پیدا کرده  و بازنشسته ای که 50 یا 60 سال به بالا سن دارد، باوجود داشتن بیمه درمان تکمیلی، بیشترین درآمد خود را صرف هزینه های درمانی می کنند.

استقبال پایین بیمه گران از مزایده بیمه درمان بازنشستگان

دهقان کیا، با اشاره به پایان قرارداد بازنشستگان تامین اجتماعی با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، گفت: این قرارداد تا آذرماه به پایان می رسد و کانون عالی بازنشستگان آگهی مزایده برای بیمه درمان تکمیلی را منتشر کرده  اما استقبال خوبی از طرف شرکت های بیمه بازرگانی نشده است.

به گفته وی، شرکت های بیمه بزرگ که می توانند به جمعیت زیادی از بیمه شدگان خدمات ارائه کنند  برای پوشش بیمه تکمیل درمان بازنشستگان پا پیش نمی گذارند و تا الان هم استقبال خوبی از آگهی مزایده  نشده است و تنها یکی دو شرکت بیمه پاکت را ارسال کرده اند.

به گفته دهقان کیا، در یکی دو روز آینده، کانون عالی بازنشستگان با حضور نمایندگان پاکت ها را باز خواهد کرد و ممکن است در همین مدت شرکت های بیمه دیگری هم اضافه شوند.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، اظهار داشت: از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هم خواهش می کنیم که در رابطه با بحث بیمه درمان تکمیلی کمک کنند تا بتوانیم سقف بیمه ها را بالا ببریم.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای