شناسه خبر : 28102

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی ها و موجودی املاک شرکت وابسته به بانک کشاورزی پوشش بیمه ای مناسب نداشت

دارایی ها و موجودی املاک شرکت وابسته به بانک کشاورزی پوشش بیمه ای مناسب نداشت

دارایی های ثابت و موجودی املاک شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ در سال گذشته از پوشش بیمه ای مناسب برخوردار نبود.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78 جزو شرکت های فرعی بانک کشاورزی است که به فعالیت هایی همچون حفظ و بهره برداری از مراکز فرهنگی، ورزشی، و خرید و تملیک تحت هرنوع معامله و ایجاد واحدهای فرهنگی، ورزشی و خدماتی و پشتیبانی بانکی به بانک کشاورزی مشغول است.

به تازگی صورت‌های مالی سال گذشته نزدیک به 400 شرکت غیربورسی منتشر شد.

طبق گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی هدف این است که مدیران دولتی و عمومی، چاره‌ای جز بهبود عملکرد خود  نداشته باشند.

گفته می شود که دارایی های ثابت شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78 در سال گذشته تا ارزش  (33 میلیارد و 800 میلیون تومان) درمقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه برخوردار بوده است هرچند که این میزان پوشش از نظر حسابرس قانونی کافی نبوده است.

همچنین در سال گذشته موجودی املاک شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78 تا ارزش (447 میلیارد و 522 میلیون تومان) و سایر موجودی های این شرکت هم تا ارزش 60.500 میلیون ریال ( شش میلیارد تومان) در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه برخوردار بود هر چند که از نظر حسابرس قانونی پوشش این موجودی ها هم کافی نبوده است.

براساس آیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور، دستگاه های اجرایی باید ریسک های خود در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی مناسب تحت پوشش بیمه قرار دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای