شناسه خبر : 28043

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های نفت و گاز مارون پوشش بیمه نداشت

دارایی های نفت و گاز مارون پوشش بیمه نداشت

دارایی های ثابت شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون به استثنای وسایل نقلیه در سال گذشته فاقد پوشش بیمه ای بود.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، هرچند که  هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر، تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

به تازگی صورت‌های مالی سال گذشته قریب به 400 شرکت غیربورسی منتشر شد که طبق گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی هدف این است که مدیران دولتی و عمومی، چاره‌ای جز بهبود عملکرد نداشته باشند.

دارایی های ثابت شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون درحالی فاقد پوشش بیمه بوده که مبلغ دفتری دارایی های ثابت آن در پایان سال گذشته  معادل ( 28 میلیارد و 380 میلیون تومان) بوده است.

 دارایی های ثابت شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون شامل تمامی ساختمان ها، خطوط لوله، زمین، چاه ها و بخش عمده ای از وسائط نقلیه این شرکت در مالکیت شرکت ملی نفت ایران است.

البته شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از پوشش بیمه ای موجودی های مواد و کالای خود در سال گذشته غفلت نکرده و آنها را تا مبلغ 144.851 میلیون ریال درمقابل خطرات ناشی از حریق، سیل و زلزله تحت پوشش بیمه قرار داده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای