شناسه خبر : 27645

اختصاصی چابک آنلاین؛

تعداد اکچوئران رسمی فعال صنعت بیمه بسیار اندک است

تعداد اکچوئران رسمی فعال صنعت بیمه بسیار اندک است

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه دانا، تعداد اکچوئر رسمی فعال صنعت بیمه کشور را حدود ۲۰ کارشناس برشمرده وگفته است: همانگونه که تعداد شرکت های بیمه، نیروی انسانی و مدیران آنها اضافه می شود تعداد اکچوئران صنعت بیمه هم باید بیشتر شود.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، "فرامرز خجیر انگاسی"، در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین گفت:تعداد اکچوئران در صنعت بیمه بسیار اندک بوده و باید در این حوزه بیشتر کار شود تا به واسطه وجود تعداد اکچوئران بیشتر، شرکت های بیمه ای در ارزیابی ریسک از دانش اکچوئری بیشتر استفاده کنند و با توجه به داده های آماری ریسکی را بپذیرند .

وی، با اشاره به تکلیف آیین نامه ای شرکت های بیمه ای برای استفاده از اکچوئران، گفت: یک اکچوئر به تنهایی نمی تواند در تمام حوزه های بیمه تخصص داشته باشد و نباید چنین انتظاری هم داشت البته ورود اکچوئر به صنعت بیمه، عمر کوتاهی دارد و کمتر از 5 سال است.

خجیر انگاسی، ادامه داد: اکچوئران باید سال های سال در صنعت بیمه باشند تا با رشته بیمه های مختلف آشنا شده و تجربه کسب کنند و بتوانند کمک بیشتری به شرکت های بیمه ای کنند.

این عضو هیات مدیره شرکت بیمه دانا، خاطرنشان کرد: الزام بیمه مرکزی این است که یک اکچوئر حتما در شرکت بیمه باشد اما همانطور که تعداد شرکت های بیمه ای ، نیروی انسانی و مدیران آنها اضافه می شود تعداد اکچوئران هم باید اضافه شود.

وی، گفت: هم اکنون حدود 20 اکچوئر رسمی در صنعت بیمه  با چند شرکت بیمه کار می کنند  درحالیکه استفاده ازیک اکچوئر برای یک شرکت بیمه که پرتفویی 30 هزارمیلیاردی دارد کافی نیست و با یک اکچوئر نمی تواند کار خود را پیش ببرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای