شناسه خبر : 27644

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی توانیر از پوشش بیمه ای کافی برخوردار نبود؟

دارایی توانیر از پوشش بیمه ای کافی برخوردار نبود؟

دارایی های ثابت ، موجودی مواد وکالای گروه و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) درسال گذشته از پوشش بیمه ای کافی برخوردار نبود.!

چابک آنلاین، زهرا نامداری، به تازگی صورت‌های مالی سال گذشته قریب به 400 شرکت غیربورسی منتشر شده است.

طبق گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، هدف این است که مدیران دولتی و عمومی، چاره‌ای جز بهبود عملکرد نداشته باشند.

گفته می شودکه دارایی های ثابت گروه و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) درسال  گذشته تا ارزش 60237 میلیارد ریال در مقابل خطرات ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است هرچندکه از نظر حسابرس قانونی، این پوشش بیمه ای کافی نبوده است.!

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از جمله شرکت های دولتی است که در زمینه هایی همچون مدیریت سهام و سرمایه های شرکت درصنعت برق، انجام هرگونه فعالیت در راستای تامین برق مطمئن و اقتصادی برای تمامی مصارف خانگی، عمومی، صنعتی، کشاورزی و تجاری فعالیت می کند.

هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرده تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر، تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای