شناسه خبر : 27600

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

​خبرتغییر مدیرعامل شرکت بیمه ایران درست نیست

​خبرتغییر مدیرعامل شرکت بیمه ایران درست نیست

مدیرعامل شرکت بیمه ایران، هرگونه خبر در خصوص تغییر خود از مدیریت عاملی این شرکت بیمه ای را به طور کامل رد کرد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، "حسن شریفی" درگفت و گو با چابک آنلاین، در رابطه با خبرهای منتشر شده مبنی بر تغییر قریب الوقوع وی از شرکت بیمه ایران گفت:"خیر این خبر درست نیست، زیرا هیچ کسی  با من صحبتی دراین خصوص نکرده ،حتی وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی".

شریفی از دی ماه سال گذشته بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بیمه ایران معرفی شده است.

ناگفته نماندکه در دولت قبلی، در شرکت بیمه ایران درمدت هشت سال، شش مدیرعامل دراین شرکت تغییر کرد.

از داریوش محمدی، سید علیرضا سادات میر، سید محمدناصر مبرقعی و یکتا اشرفی به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت بیمه ایران یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای