شناسه خبر : 27595

اختصاصی چابک آنلاین؛

زیان انباشته صندوق بیمه کشاورزی به ۱۷۳ برابر سرمایه آن رسید

زیان انباشته صندوق بیمه کشاورزی به 173 برابر سرمایه آن رسید

زیان انباشته صندوق بیمه کشاورزی درسال گذشته به مبلغ ۲۸.۷۰۷.۳۳۵ میلیون ریال(۲هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان)، یعنی بیش از ۱۷۳ برابر سرمایه آن رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، سرمایه صندوق بیمه کشاورزی رقمی معادل 166.227 میلیون ریال (16 میلیارد و 600 میلیون تومان) است.

به تازگی صورت‌های مالی سال گذشته قریب به 400 شرکت غیربورسی منتشر شده است.

به گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی هدف از اجرای این امر، این است که مدیران دولتی و عمومی، چاره‌ای جز بهبود عملکرد نداشته باشند.

گفته می شود که دارایی های ثابت صندوق بیمه کشاورزی در تاریخ ترازنامه تا ارزش 323.800 میلیون ریال (32 میلیارد تومان) در مقابل حوادث احتمالی ناشی از آتش سوزی، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

ناگفته نماند که هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای