شناسه خبر : 27416

اختصاصی چابک آنلاین؛

صدورمجوز تاسیس شرکت جدید بدون بررسی مشکل صنعت بیمه را حل نمی کند

صدورمجوز تاسیس شرکت جدید بدون بررسی مشکل صنعت بیمه را حل نمی کند

رییس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، اظهار کرد:تسهیل صدور مجوز تاسیس شرکت های بیمه ای بدون بررسی کارشناسانه، مسائل و مشکلات صنعت بیمه را در بلند مدت حل نمی کند و صنعت بیمه را دچار مشکل می کند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "فضل اله معظمی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: تعداد شرکت های بیمه ای درحال حاضر زیاد است و با افزایش تعداد شرکت های بیمه ای، رقابت های ناسالم بیشتر می شود و شرکت های بیمه ای هم برای گرفتن پرتفوی، تعهداتی را می پذیرند که توانایی پاسخگویی به همه آن تعهدات را ندارند.

وی،افزود: با بررسی صورت های مالی شرکت های بیمه ای می توان متوجه شدکه درحال حاضر هم برخی از شرکت های بیمه ای نمی توانند پاسخگوی همه تعهدات خود باشند.

رییس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، تصریح کرد: اخیرا بیمه مرکزی اعلام کرده که صدور مجوز تاسیس شرکت ها ساده می شود اما باید به این نکته هم توجه کرد که با اینکار، ریسک در صنعت بیمه هم افزایش می یابد.

معظمی، مدعی شد که ممکن است اتفاقی که برای برخی از بانک های کشور افتاده برای شرکت های بیمه ای هم تکرار شود که با ادامه این روند درصنعت بیمه، برخی از شرکت های بیمه ای نمی توانند به خوبی پاسخگوی تعهدات خود باشند.

وی،گفت: صدور مجوز تاسیس شرکت های بیمه ای بدون بررسی کارشناسی  بازار بیمه،راهی سالم برای افزایش ضریب نفوذ بیمه نیست و مشکلات این صنعت را در بلند مدت حل نمی کند.

رییس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، ادامه داد:درحال حاضر برخی از شرکت های بیمه ای تعهداتی را بالاتر از حد توان  خود قبول کرده اند که می تواند در آینده  برای آنها مشکلاتی را ایجاد کند.

معظمی، پیش بینی  کرد: شرکت هایی که تعهدات بالاتر از توان خود پذیرفته اند دچار مشکل می شوند که این موضوع شرکت های بیمه ای را درگیرخود خواهد کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای