شناسه خبر : 27199

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

​بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به دانا رسید

​بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به دانا رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۰.۵۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۰.۲۵ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه حافظ با کاهش ۱.۲۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه آرمان بود که ۰.۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۶.۴۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۰۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۴.۷۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۰.۰۶ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۶ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۷ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای