شناسه خبر : 26998

اختصاصی چابک آنلاین؛

کانون سردفتران از هیچگونه خدمات بیمه ای استفاده نمی کند

بیشترین نیاز اعضای کانون سردفتران و دفتریاران خدمات بیمه درمان تکمیلی است

کانون سردفتران از هیچگونه خدمات بیمه ای استفاده نمی کند

عضو اصلی هیات مدیره کانون سردفتران و دفتر یاران، اظهار کرد: یکی از مهمترین نیازهای اعضای کانون، بیمه نامه تکمیل درمان است و اعضای این کانون در حال حاضراز هیچ خدمات شرکت های بیمه بازرگانی استفاده نمی کنند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "ناصر بلاغی" در گفت وگو با چابک آنلاین، گفت: این کانون به صورت شخصی اعضای خود را پوشش می دهد.

وی، ادامه داد: کانون سردفتران و دفتر یاران سالها است که همین روش را انجام می دهند و تا به حال تمایلی به استفاده از خدمات شرکت های بیمه بازرگانی وجود نداشته پاست.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران، با اشاره به تحقیقاتی که در زمینه بیمه انجام داده، افزود: با شرکت های بیمه ای متعددی صحبت شده و می توان خدمات بیمه ای با کیفیتی به اعضا ارائه کرد.

وی، تصریح کرد: سردفتران و دفتر یاران از انواع بیمه نامه ها درصورتی که با قیمتی مناسب ارائه شوداستقبال خواهند کرد و اگر پکیج بیمه ای خریداری شود شرکت های بیمه ای در بیمه نامه مسئولیت مدنی و سایر خدمات بیمه ای تخفیف خوبی خواهند داد.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتر یاران، گفت: این بسته بیمه ای می تواند بیش از ۳۰ هزار نفر را که شامل سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته ومستمری بگیران بوده پوشش دهد و اگر کارکنان دفاتر و خانواده های این افراد هم اضافه شوند که تعداد به مراتب افزایش خواهد یافت.

بلاغی، خاطر نشان کرد که بیش از ۱۶ هزار نفر سردفتر و دفتریار شاغل در سطح کشور وجود دارد.

وی، بیشترین نیاز اعضای کانون متبوع خود را خدمات بیمه درمان تکمیلی برشمرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای