شناسه خبر : 26894

اختصاصی چابک آنلاین؛

زیان انباشته بیمه سینا بیش از ۹۷ درصد سرمایه آن شد

زیان انباشته بیمه سینا بیش از 97 درصد سرمایه آن شد

زیان انباشته شرکت بیمه سینا تا پایان سال گذشته به رقم (۵,۷۳۹,۵۸۸) میلیون ریال (۵۷۳ میلیارد تومان) رسید.

چابک آنلاین، زهرانامداری، هرچند که سود انباشته شرکت بیمه سینا در سال مالی ما قبل از آن یعتی تاپایان  اسفند سال 99 حدود  ۳,۰۶۳,۲۵۱ میلیون ریال (306 میلیارد تومان) بوده است.

بررسی های چابک آنلاین نشان داد که زیان انباشته شرکت بیمه سینا در سال مالی منتهی به اسفند سال گذشته بیش از 97 درصد سرمایه آن است که توجه بیشتر صاحبان سهام این شرکت به مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت را می طلبد.

از سوی دیگر، زیان خالص هرسهم شرکت بیمه سینا در سال مالی  گذشته  با رشدی 267 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به رقم (۹۸۶) ریال رسید.

در حالیکه سود خالص هر سهم شرکت بیمه سینا در سال مالی منتهی به اسفند سال 99 رقمی معادل 591 ریال بوده است.

درحال حاضر سرمایه ثبت شده شرکت بیمه سینا  5,877,993 میلیون ریال(587 میلیارد تومان) است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای