شناسه خبر : 26874

اختصاصی چابک آنلاین؛

آموزش به شبکه فروش از ناحیه شرکت‌های بیمه ای بسیار کم است

آموزش به شبکه فروش از ناحیه شرکت‌های بیمه ای بسیار کم است

افشین ایرجی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارگزاران بیمه در گفت و گو با چابک آنلاین: آموزش به شبکه فروش توسط شرکتهای بیمه ای اندک بوده و تنها در بعضی از شرکت های بیمه ای آن هم به صورت محدود، این آموزش ارائه می شود. نبود آموزش کافی باعث شده تا در زمان فروش بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری، توضیحات دقیقی در مورد این بیمه نامه به مشتریان ارائه نشود. در حال حاضر بیمه عمر و سرمایه گذاری بیشتر به عنوان یک دفترچه حساب بانکی مطرح شود درحالیکه فلسفه بیمه های عمر چنین چیزی نیست و چگونه ممکن است این بیمه نامه پس از کسورات زیاد برای پوشش های مختلف سود و بازدهی بیشتر از سود بانکی هم داشته باشد.!

حجم ویدیو: 2.43M | مدت زمان ویدیو: 00:01:15
ارسال نظر

خدمات بیمه ای