شناسه خبر : 26854

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به دانا رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به دانا رسید

‌در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۰.۵۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه ما بود که ۰.۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۳.۶۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه زندگی باران بود که ۰.۱۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۵.۲۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با افزایش ۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه خاورمیانه با افزایش ۰.۰۹ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۱ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۸ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۲ شرکت سبزپوش شد.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه پاسارگاد و اتکایی امین در روز جاری برابر بود

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای