شناسه خبر : 26819

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به حافظ رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به حافظ رسید

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با کاهش ۱.۷۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کوثر بود که ۰.۰۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۴۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه آسیا با ۰.۰۶ درصد رشد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با افزایش ۲.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۰.۰۷ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۱ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۶ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۳ شرکت سبزپوش شد.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه نوین، پاسارگاد واتکایی امین در روز جاری برابر بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای