شناسه خبر : 26768

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به زندگی باران رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به زندگی باران رسید

‌در سومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۱.۵۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۱۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با کاهش ۲.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۰۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۱۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با ۰.۵ درصد رشد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی باران با افزایش ۲.۶۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۰.۰۹ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۴ شرکت قرمزپوش و نماد ۹ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای