شناسه خبر : 26802

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت بیمه به اتاق های بازرگانی ورود جدی پیدا نکرده است

سازمان های بیرونی شناخت کافی از خدمات صنعت بیمه ندارند

صنعت بیمه به اتاق های بازرگانی ورود جدی پیدا نکرده است

معاون توسعه بازار و شبکه فروش شرکت بیمه کارآفرین، اظهارکرد: ارتباط خوب و موثر بین سندیکای بیمه گران ایران و بیمه مرکزی می تواند به کل صنعت بیمه کمک کند و نقش سندیکای بیمه گران باید فراسازمانی باشد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، وی، "علیرضا حجتی" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت: سندیکای بیمه گران یک نهاد صنفی، متشکل از شرکت‎های  بیمه ای است که مدیران عامل شرکت های بیمه ای، دبیرکل سندیکا را انتخاب می کنند تا بتواند کارهای مربوط به شرکت ها را پیگیری کند.

تصریح کرد: دراصناف دیگرکه سندیکای بیمه گران مجوز تاسیس شرکت ها را تایید می کند معمولا نهاد ناظری وجود ندارد و نهاد ناظر، تنها وزارتخانه است اما صنعت بیمه، بیمه مرکزی را به عنوان نهاد نظارتی دارد.

معاون توسعه بازار و شبکه فروش شرکت بیمه کارآفرین، گفت: مشکلات شرکت های بیمه ای توسط مدیرعامل شرکت به سندیکای بیمه گران  منعکس شده و سندیکا نیز این موضوعات را طبقه بندی کرده و ماحصل این امر به بیمه مرکزی منتقل می شود تا به عنوان نهاد ناظر مشکلات را برطرف کند.

حجتی، با بیان اینکه ارتباط خوب و موثر بین سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی می تواند به کل صنعت بیمه کمک کند، افزود: اتفاقات خوبی که در سندیکای بیمه گران  افتاد و برطرف شدن مشکلاتی همانند مالیات و تامین اجتماعی، نشان دهنده وفاق و همدلی بین سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی بود.

وی، خاطرنشان کرد که از زمان حضوردبیرکل فعلی، سندیکای بیمه گران متحول شده واتفاقات خوبی رقم خورده و در حال حاضرسندیکای بیمه گران می تواند در موضوعاتی که دغدغه برخی از شرکت های بیمه ای بوده و صنعت بیمه از آن غافل است ، ورود کند.

معاون توسعه بازار و شبکه فروش شرکت بیمه کارآفرین، اذعان داشت که سندیکای بیمه گران  می تواند در سازمان های مختلف و بدنه دولت نقش پررنگ تری داشته باشد و بیمه را به عنوان یک رکن اساسی اقتصادی جا بیاندازد.

به گفته وی،  درحال حاضر صنعت بیمه به اتاق های بازرگانی ورود جدی پیدا نکرده تا بتواند از فرصتی که اکنون در کشور روسیه برای صنعت بیمه ایران وجود دارد استفاده خوبی داشته باشد.

وی، اظهارکرد: در این راستا، سندیکای بیمه گران ایران می تواند با سندیکای بیمه گران روسیه ارتباط بگیرد و از فرصت های موجود دراین کشور استفاده کند.

وی، گفت: سازمان های بیرونی  شناخت کافی از خدمات  صنعت بیمه ندارند و تنها راه رسیدن به ضریب نفوذ 7 درصدی، حضور و مذاکره سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی در نهادهای مختلف است.

معاون توسعه بازار و شبکه فروش شرکت بیمه کارآفرین، تصریح کرد که  به حضور شرکت های بیمه ای در   نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اعتقادی ندارد، در حالیکه  شرکت های بیمه ای می توانند به جای شرکت دراین نمایشگاه در نمایشگاههای صنعت پوشاک، نفت و پتروشیمی ودرصنایع دیگر شرکت کنند.

حجتی،  بیمه را صنعتی دانست که همه صنایع به آن نیاز دارند و افراد خارج از صنعت باید قضاوت کنند که خدمات کدام شرکت خوب یا بد است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای