شناسه خبر : 26662

اختصاصی چابک آنلاین؛

ایجاد درک بهتر از محصولات بیمه ای از وظایف ذاتی بیمه مرکزی است

ایجاد درک بهتر از محصولات بیمه ای از وظایف ذاتی بیمه مرکزی است

محسن احسانی، کارشناس صنعت بیمه: ایجاد درک بهتر از محصولات بیمه ای در جامعه از توان شرکت های بیمه ای به تنهایی خارج بوده و به وظایف ذاتی بیمه مرکزی به عنوان متولی و ناظر بر صنعت بیمه کشور بر می گردد. شبکه فروش نیازمند آموزش و داشتن دانش کافی از مشتریان و بازار هدف است. در کنارآگاه سازی جامعه ، صنعت بیمه باید دانش شبکه فروش خود را افزایش دهد.

حجم ویدیو: 7.24M | مدت زمان ویدیو: 00:02:38
ارسال نظر

خدمات بیمه ای