شناسه خبر : 26521

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه نامه کوتاه مدت در رشته های شخص ثالث و بدنه اتومبیل نخرید!

بیمه نامه کوتاه مدت در رشته های شخص ثالث و بدنه اتومبیل نخرید!

امیر کهن، مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه ما: بیمه نامه کوتاه مدت در رشته شخص ثالث و بدنه اتومبیل وجود دارد اما به بیمه گذاران توصیه نمی کنم که اقدام به خرید بیمه نامه کوتاه مدت کنند. در برخی از ایالات کشورآمریکا اگر شهروندان بتوانند توانایی مالی خود را اثبات کند، اجباری برای خرید بیمه نامه شخص ثالث ندارد اما اجبار برای خرید این بیمه نامه در برخی از کشورها هم وجود دارد. افرادی که با خودروی خود قصد خروج از کشور به کشورهای عضو کنوانسیون کارت سبز هستند، باید از پوشش کارت سبز استفاده کنند. براساس ماده ۲۰ قانون جدید شخص ثالث، بیمه نامه خودروی شهروندان ایرانی در خارج از کشور اعتبارنداردو هریک از شهروندان که قصد خروج از کشور را دارند باید پوشش کارت سبز تهیه کنند.

حجم ویدیو: 7.82M | مدت زمان ویدیو: 00:02:51
ارسال نظر

خدمات بیمه ای