شناسه خبر : 26380

اختصاصی چابک آنلاین؛

صرفه جویی ریالی معافیت مالیاتی بیمه درمان تکمیلی وعمربرای صنعت بیمه چقدر است؟

صرفه جویی ریالی معافیت مالیاتی بیمه درمان تکمیلی وعمربرای صنعت بیمه چقدر است؟

سندیکای بیمه گران ایران در سال گذشته با پیگیری های متعدد و حضور در مراجع مختلف در راستای صیانت از حقوق صنعت بیمه،موفق به اخذ معافیت مالیات بر ارزش افزوده بیمه درمان تکمیلی و بیمه های زندگی شد که گفته می شود عواید آن برای صنعت بیمه نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، گزارش ها نشان می دهندکه تعاملات سندیکای بیمه گران ایران با سازمان های بیرونی و اخذ معافیت بیمه های زندگی و تکمیل درمان از مالیات برارزش افزوده و عوارض باعث شده تا  بار مالی قابل توجهی از دوش شرکت های بیمه ای برداشته  شود.

ازقرارمعلوم دردوره دبیرکل فعلی سندیکای بیمه گران ایران، توجه به حل مشکلات بیرون صنعت بیمه از اولویت های  دبیرکل فعلی سندیکای بیمه گران است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای