شناسه خبر : 25990

اختصاصی چابک آنلاین؛

یشترین رشد قیمت سهام بیمه به دانا رسید

یشترین رشد قیمت سهام بیمه به دانا رسید

‌در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۰.۶۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۰۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با کاهش ۲.۲۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه دی بود که ۰.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۵.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد متعلق به شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۲۴ درصد بود.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با افزایش ۲.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه سرمد با افزایش ۰.۱۱ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه کارآفرین و سامان در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۶ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۶ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای